Gmina Łomianki bierze udział we wspólnym projekcie Warszawy i okolicznych gmin pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Jak dowiadujemy się w biurze programu, nasze miasto jest liderem w budowaniu ścieżek rowerowych. Żadna inna gmina nie zdecydowała się na taką ich ilość. I chyba nie bez przyczyny. Nawet w tak zbożnym celu, jak rozwój komunikacji rowerowej, trzeba jednak zachować umiar. W Łomiankach buduje się je wszędzie, gdzie tylko da się wcisnąć, nie zważając na straty ekologiczne i protesty mieszkańców.

Przykładem takiego działania jest drugi etap przebudowy ul. Zachodniej. Inwestycja jest niezwykle drażliwa społecznie, obejmuje bowiem zburzenie niektórych ogrodzeń, przesunięcie granic działek i wycinkę wielu starych drzew. Specjaliści, których opinii zasięgaliśmy, twierdzą, że wszystkie elementy pasa drogowego można by zmieścić przy znacznie mniejszych ingerencjach w posesje i w wycinanie drzew. Zarząd Osiedla wielokrotnie apelował o rozmowy z mieszkańcami i próbę wypracowania kompromisu. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że urząd nie ma czasu na rozmowy z mieszkańcami, bo naglą go terminy związane z kontraktem ZIT. Ścieżka rowerowa, która jest częścią przebudowy, musi być wykonana w terminie.

Tak oto powstaje pierwsza w dziejach ulica dobudowana do ścieżki rowerowej.

Więcej o różnych innych wydarzeniach w Dąbrowie Zachodniej na www.dabrowazachodnia.pl

Katarzyna Sicińska