Image

Flora i fauna rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie