Co mają wspólnego Forest Outlet Park w Łomnej, osiedle domów wielorodzinnych w Pieńkowie, Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski oraz Mała Obwodnica Łomianek?

Inwestycje w gminie Czosnów

W miejscowości Łomna, gmina Czosnów, przy trasie DK7 powstaje pierwszy w Polsce outlet village, Forest Park, olbrzymie centrum handlowe, które jako jedyne w Polsce tego typu przedsięwzięcie ma przyciągać kupujących oraz turystów z całego kraju. Jak dowiadujemy się z portalu zachodniemazowsze.info Nowe centrum będzie przeznaczone dla klientów i turystów, którzy przyjadą tu nie tylko w celach zakupowych, ale także żeby spędzić dzień w podmiejskim otoczeniu. Pierwsza faza obiektu zlokalizowanego w Łomnej pod Warszawą, w pobliżu drogi krajowej nr 7 Warszawa – Gdańsk oraz lotniska Modlin, będzie miała blisko 19 tys. m kw. W drugiej fazie przybędzie kolejne 30 tys. m kw. Będzie też parking na blisko 1000 aut i miejsca postojowe dla 20 autokarów. Inwestorem projektu jest grupa Master Management Group (MMG) deweloper i agent wynajmujący i zarządzający nieruchomościami w całym kraju. Z kolei w Pieńkowie (gmina Czosnów, tuż przy granicy z gminą Łomianki) planowana jest budowa osiedla mieszkaniowego, w tym domów wielorodzinnych na 25 tysięcy mieszkańców.


Fot. mmgm.pl. Nowe centrum powstaje w miejscowości Łomna

Mała Obwodnica Łomianek śladem Kościelna Droga

W 18 lipca 2016 roku firma Vegmar Jakub Krawczyk, działająca na zlecenie burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, wystosowała pismo do Urzędu Gminy Czosnów dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej budowy Małej Obwodnicy Łomianek w ramach zadania inwestycyjnego Budowa małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga. Siedem dni później, tj. 22 lipca 2016 r., Gmina Czosnów poinformowała burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, że gmina Czosnów jest w trakcie procedowania zmian planu miejscowego zagospodarowania dla miejscowości Pieńków z 2013 r. i prosi Tomasza Dąbrowskiego o „dostosowanie (wpasowanie) przebiegu małej obwodnicy Łomianek do projektowanej drogi zbiorczej KDZ-5”.

W marcu 2017 roku T. Dąbrowski organizuje pierwsze konsultacje społeczne w sprawie koncepcji małej obwodnicy Łomianek śladem Kościelna Droga i informuje mieszkańców o zamiarze budowy obwodnicy celem usprawnienia komunikacji drogowej w gminie Łomianki. Ostry sprzeciw mieszkańców zaskakuje włodarzy gminy. Sprzeciw budzi przede wszystkim plan poszerzenia ulicy Rolniczej w Dziekanowie Polskim, powiązany z wyburzeniami budynków mieszkalnych, a także niezrozumiały przebieg drogi zbiorczej Kościelna Droga przez wieś Dziekanów Polski. Zaskakującym jest fakt, że czteropasmowa droga zbiorcza Kościelna Droga o szerokości ponad 20 metrów (o nacisku 100kN na oś) – biegnąca przez pola Dziekanowa Polskiego i Nowego będzie niedostępna dla ruchu lokalnego i wpasowuje się w drogę zbiorczą KDZ-5 na terenie planowanego osiedla mieszkaniowego w Pieńkowie.

W czyim interesie działa burmistrz Tomasz Dąbrowski?

Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego rozpoczynają protesty. Dziesiątki pism do burmistrza Łomianek pozostają bez odpowiedzi. Mieszkańcy ślą także prośby o pomoc do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o interwencję. Burmistrz Tomasz Dąbrowski rozpatruje negatywnie i odrzuca ponad 300 uwag mieszkańców Dziekanowa Polskiego dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego. Burmistrz Dąbrowski, który w wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskał mandat zaufania rolników i ich rodzin, lekceważy swoich wyborców. Pomimo licznych próśb ani razu nie znalazł czasu, aby przyjechać na spotkanie z mieszkańcami do Dziekanowa Polskiego.

22 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, na które, ku zdumieniu radnej Joanny Roszkowskiej z ugrupowania Tomasza Dąbrowskiego – prowadzącej obrady i pani naczelnik Referatu Gospodarki Przestrzennej Doroty Gadomskiej, przybyło ponad 60 osób. Nasze pytania albo pozostawały bez odpowiedzi, albo pani Gadomska starała się wmówić mieszkańcom, że to oni sami chcieli tej obwodnicy i wyburzeń na ulicy Rolniczej. Burzliwe obrady, bezsilność mieszkańców wobec gminnej machiny, ponowna nieobecność burmistrza Dąbrowskiego przelały szalę goryczy.

25 stycznia 2018 roku podczas sesji Rady Miejskiej, która rozpoczęła się o godz. 9.00, tak aby uniemożliwić pracującym mieszkańcom uczestniczenie w niej, głosami radnych Tomasza Dąbrowskiego został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dziekanów Polski. Jest to plan niezgodny z wolą mieszkańców, nieuwzględniający żadnej uwagi mieszkańców, przyjęty wbrew sprzeciwowi społecznemu, pomijający wolę wyrażoną podczas spotkań i ignorujący kompletnie ich argumentację.

25 stycznia 2018 roku zostanie zapamiętany w Dziekanowie jako dzień hańby łomiankowskiego samorządu. Piotr Rusiecki– działając w imieniu burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, który ponownie zlekceważył mieszkańców i nie przyszedł na sesję –w obawie przed protestem wezwał Straż Miejską, aby pilnowała sześciu starszych mieszkańców Dziekanowa Polskiego i aby, zastraszając ich, utrudniała im wyrażenie swojego sprzeciwu. Panie burmistrzu Tomaszu Dąbrowski, państwo radni z ugrupowania Tomasza Dąbrowskiego, zapamiętajcie sobie słowa starszego człowieka, który podczas sesji ze łzami w oczach mówił do was (…) do śmierci będą was przeklinać ludzie ci, którzy zdani będą tam na krzywdę i niełaskę (…). Rodzi się zatem pytanie, dlaczego burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu i jego zastępcy tak bardzo zależy na uchwaleniu planu w Dziekanowie Polskim i rozbudowie ujętej w planie obwodnicy Kościelna Droga? W czyim imieniu lub z jakich pobudek działa burmistrz i radni z ugrupowania Tomasza Dąbrowskiego? Z pewnością nie reprezentują mieszkańców, a w pełni świadomie działają na ich szkodę.

Elżbieta Podolska