22.05 uzyskałem informację dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie prowokacji Urzędu, która miała miejsce na terenie Dziekanowa Bajkowego, bezpośrednio przed imprezą Szukamy Wielkanocnych Jajek.

Jak zeznał urzędowy fotograf zdjęcie które zostało użyte do owej prowokacji przechowywane było w komputerze służbowym, do którego mieli dostęp… WSZYSCY mieszkańcy gminy. Podobne zeznania składali oskarżeni w innej sprawie karnej. O szkalujące mieszkańców wpisy z wykorzystaniem urzędowej sieci WiFi. Tu zarówno kierownik Kancelarii Informacji Niejawnej Paweł Rozdżestwieński, jak również zastępca burmistrza Piotr Rusiecki składając zeznania informowali sąd, że dostęp do urzędowej sieci WiFi również był niezabezpieczony i każdy mógł korzystając z niej dokonując dowolnych wpisów internetowych z kont zidentyfikowanych przez policję, jako konta panów Rusieckiego i Rozdżestwieńskiego.

 fot. z lewej Wydziału Promocji, z prawej T.Dąbrowski, P.Rusiecki, P.Rozdżestwieński (lomianki.pl)

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), na mocy którego zmienią się zasady związane przepływem danych osobowych. Rozporządzenie jest aktem bezpośrednio obowiązującym. Czy Urząd w Łomiankach jest na to przygotowany?

RODO nakłada na instytucje publiczne szereg obowiązków. Nowe przepisy obejmują wszystkie urzędy bez żadnych wyjątków. W sumie chodzi o setki tysięcy urzędów, w których przechowuje się i przetwarza dane milionów Polaków, w tym oczywiście, tzw. dane szczególnie chronione.

W tym kontekście zasadne pozostaje jest pytanie, czy Urząd Miejski w Łomiankach jest należycie przygotowany na wdrożenie RODO?

Marcin ETIENNE