W gminie Łomianki szkoły w Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim zostały rozbudowane. Dziekanów Leśny pozyskał w tym roku nowoczesne przedszkole. Słyszymy, że w mieście oraz innych sołectwach budowane i planowane są kolejne place zabaw, parki, ścieżki rowerowe. Mieszkańcom Sadowej jest przykro i czują się pomijani – brak nam całkowicie infrastruktury kulturalno-oświatowej i sportowej.

Istniejąca od 1964 roku mała szkoła wybudowana czynem społecznym przez mieszkańców Izabelina-Dziekanówka i Sadowej wymaga od lat rozbudowy.

Rozbudowę placówki należy potraktować jako inwestycję rozwojową dla Gminy, ponieważ żadna ze szkół na terenie gminy Łomianki nie ma oddziałów integracyjnych. Dowożenie dzieci do integracyjnych szkół warszawskich bardzo obciąża budżet Gminy.

Dyrektorka szkoły to osoba otwarta na problemy dzieci i rodziców, pozyskała wykształconą kadrę, która rokrocznie uzupełnia kwalifikacje, również na wydziałach ściśle specjalistycznych, ukierunkowanych na pracę z dziećmi z problemami. Zakupiono działkę pod rozbudowę szkoły. Był opracowany projekt i decyzja budowlana, radni zabezpieczyli środki na pierwszy etap rozbudowy. Inwestycja nie doszła do skutku.

Budynek szkoły pełni funkcję miejsca spotkań mieszkańców. Tu organizujemy coroczne spotkania wigilijne, festyny rodzinne, uroczystości okolicznościowe i zebrania wiejskie. Naprzeciwko szkoły jest działka, na której zaplanowano wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców. Wykonano projekt, jest decyzja budowlana. Wykonano parking jako część pierwszą zadania.

W ciągu ostatnich lat przekazywaliśmy z funduszu sołeckiego znaczną jego część (około 20 000 zł) na budowę boiska, licząc na wsparcie gminy.

Wierzymy, że w najbliższych planach inwestycyjnych gminy również Sadowa znajdzie swoje miejsce.

Warto też pamiętać, że: Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać.

Alicja Siemianowska-Woźniak