Ukończyła Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Akademii Trop. Jej aktywność zawodowa koncentrowała się na badaniach rynku i opinii publicznej, najpierw w instytucie badawczym SMG/KRC Millward Brown, obecnie prowadzi własną firmę. Doświadczenie zawodowe pomaga jej zrozumieć problemy z jakimi borykają się jednostki i lokalne społeczności. I choć mieszkanką Kiełpina jest od niedawna,  to niezmiennie pozostaje pod wrażeniem walorów tego miejsca, jak się wydaje  wciąż niewykorzystanych. W swojej pracy ceni uważny kontakt z drugim człowiekiem. Prywatnie, jest żoną od 18 lat i mamą nastoletniej córki (uczennicy szkoły muzycznej), z której jest bardzo dumna.

Kompetencje jako radnej:

– Lubi ludzi i pracę z nimi.
– Nie obiecuje, woli koncentrować się na problemie i jego rozwiązaniu.
– Nie jest powiązana z żadną partią polityczną, ani dotychczasową władzą w Łomiankach.
– W Kiełpinie mieszka od dwóch lat. Uważa to za swój atut, ponieważ jako młoda mieszkanka  potrafi spojrzeć na wiele spraw dotyczących tego miejsca w świeży, pełen zaangażowania  sposób.
– Wspiera ruchy lokalne i aktywnie uczestniczy  we wszelkich  działaniach m.in. jestem współorganizatorką akcji na rzecz ochrony rezerwatu przyrody  Jezioro Kiełpińskie.
– Ceni empatię, ale potrafi  być stanowcza w swoich poglądach i działaniach.
– Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami i pracą w zespole.


Jeśli chcesz, żeby:

  • Kiełpin rozwijał się wszechstronnie, dynamicznie ale w sposób zrównoważony, by był miejscem przyjaznym do życia a nie gigantycznym węzłem drogowym,
  • zatrzymano narzucane odgórnie inwestycje typu” Mała obwodnica śladem Kościelnej Drogi”, o charakterze tranzytowym, służące ościennym gminom, kosztem nas mieszkańców Łomianek,
  • zachowane zostały cenne zasoby przyrodnicze Kiełpina mogące służyć  mieszkańcom m.in. w celach rekreacyjnych,
  • poprawiła się estetyka i porządek nie tylko na głównych ulicach, ale także na terenie całego Kiełpina,

zagłosuj na mnie.