Jest osobą zorganizowaną i potrafiącą radzić sobie w najtrudniejszych nawet sytuacjach. Mieszkanka Łomianek od 2012 r, ale zawodowo związana z Łomiankami znacznie wcześniej, bo od 2002 r. Przedsiębiorca, księgowa, prowadzi firmę na terenie Łomianek. Zaangażowana w sprawy Osiedla Baczyńskiego, dzięki czemu wybrana została na członka Rady Nadzorczej Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zorganizowała w Łomiankach i Powiecie Warszawskim Zachodnim struktury Nowoczesnej i objęła tam funkcję Przewodniczącej Zarządu Powiatowego. To dało jej możliwość poznania osób mających wpływ na najważniejsze decyzje. Kontakty te wykorzysta pracując w Radzie Miejskiej w Łomiankach. Prywatnie mężatka, matka siedmiorga dzieci – funkcjonująca jako rodzina zastępcza. Dzieciaki, dla których jest gotowa zrobić wszystko, są największym skarbem jej życia.


Jeśli chcesz, żeby

  • powstały programy wspomagające uzdolnione dzieci i młodzież,
  • skutecznie walczono o czyste środowisko i wyeliminowano smog,
  • powołano przy Radzie Miejskiej radę młodzieży,
  • na poważnie zajęto się osobami starszymi i powołano radę seniorów,

zagłosuj na mnie.