Magister inżynier budownictwa z 40-letnim doświadczeniem w Mostostalu Warszawa. Drabina kariery: od inżyniera poprzez kierownika  budowy, zespołu budów po kierownika kontraktu zagranicznego. W pracy zawodowej odpowiadał za: negocjacje, zawarcie umowy z inwestorem, opracowanie budżetu, harmonogram robót, wybór podwykonawców, zawarcie z nimi umów i co najważniejsze – za końcowy wynik finansowy. Budował m.in.: hutę szkła w fabryce kineskopów w Piasecznie, hipermarket Carrefour – Bemowo, instalację odsiarczania w hucie miedzi Głogów i elektrowni Dolna Odra w Szczecinie. Ma 20-letnie doświadczenia wynikające z pracy na budowach prowadzonych w Niemczech, Belgii, Holandii i Luxemburgu. Zna dobrze język niemiecki. Włącza się aktywnie w życie społeczności mieszkańców Dziekanowa służąc im swoją wiedzą oraz ogromnym doświadczeniem zawodowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa.


Jeśli chcesz, żeby:

  • Dziekanów był tym na północy Warszawy, czym jest Konstancin – Jeziorna na południu’
  • Jezioro Dziekanowskie zostało mądrze zagospodarowane, czyli tak, by stanowiło wyjątkowe miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców, zachowując wszystkie swoje walory przyrodnicze
    powstał system odprowadzania wód deszczowych z ulicy Rolniczej,

zagłosuj na mnie.