Urodzony w Warszawie, w Łomiankach mieszka od roku 1980. Technolog drewna po SGGW. Pracował w Instytucie Technologii  Drewna i szkole średniej. Uczył aktuariuszy zarządzania ryzykiem. W 1983 zakłada w Łomiankach firmę.W roku 2014 zostaje menedżerem  ds. rozwoju w ABJ Centrum Terapii, kontakty z psychologami, a zwłaszcza pacjentami, pozwalają mu poznać problemy osób, które zostały odrzucone przez zdrowe, ale pozbawione  empatii społeczeństwo. Harcerstwo nauczyło go, że w życiu  trzeba być twardym, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia bliskich.  Współtworzy Szkołę Podstawową  STO, gdzie przewodniczy Radzie  Szkoły. Amatorsko grywa na pianinie. W rozmowach prywatnych mówi,  że to, z czego jest najbardziej dumny, to trzech synów oraz, że ma grono  przyjaciół o różnych światopoglądach.


Jeśli chcesz, żeby:

  • Dąbrowa Leśna zachowała swój charakter i nie zamieniała się, jak chcą tego deweloperzy, w karykaturę robotniczego Londynu,
  • wszystkie inwestycje poprzedzone były konsultacjami z mieszkańcami, a ich wyniki były uwzględniane w rzetelnie opracowanym projekcie,
  • żeby budowane i remontowane ulice oraz ścieżki rowerowe służyły zadowoleniu mieszkańców, a nie ich irytacji,

zagłosuj na mnie.