Absolwentka Studium Życia nad Rodziną przy Kurii I Metropolitalnej w Warszawie. Jest osobą bezpartyjną. Od ponad 50 lat mieszka w Łomiankach i zna problemy tego miasta. Ma pomysł, jak je rozwiązać we współpracy z burmistrzem i Radą Miejską. Bliskie są jej sprawy społeczne, a w szczególności los osób niepełnosprawnych i seniorów. Widzi także potrzeby dotyczące oświaty, infrastruktury i promocji naszego miasta. Chętnie angażuje się społecznie i daje jej to ogromną satysfakcję. Twierdzi bowiem, że człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu… Jest szczęśliwą zoną i mamą dwóch dorosłych córek. Od ponad 30 lat działa społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin i seniorów. Przez 10 lat pracowała w charakterze nauczyciela do spraw dydaktycznych w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez siostry Salezjanki. Jest przewodniczącą zarządu osiedla Łomianki Stare i radną Rady Miejskiej w Łomiankach.


Jeśli chcesz, żeby:

  • Łomianki były miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców,
  • mieszkańcy mogli decydować o budżecie obywatelskim,
  • stworzono warunki dla rozwoju samorządności,
  • wyeliminowano propagandę z życia publicznego,

zagłosuj na mnie.