W Łomiankach mieszka od dziecka. Tu chodziła do szkoły podstawowej. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku administracja oraz studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 28 lat jest związana zawodowo z administracja publiczna. Doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej chce wykorzystać w służbie dla rozwoju Łomianek. Zna prawo i wie, jak je tworzyć oraz stosować dla dobra mieszkańców. Wie, co jest potrzebne Łomiankom. Ma gotowe projekty duże i małe, jednorazowe i wieloletnie. Wszystkie są realne, choć nie wszystkie można zrealizować natychmiast. Będzie zabiegać o rzetelne konsultacje społeczne i budżet obywatelski. Ma dobre wyczucie potrzeb społecznych, a przy tym wie jakimi środkami osiągać zamierzone cele, działając w interesie mieszkańców. Przez wiele lat była społecznym kuratorem sadowym, a od 16 lat jest sędzią ławnikiem w Sadzie Rejonowym. Zdobyta wiedza pozwala jej płynnie poruszać się w zagadnieniach samorządowych.


Jeśli chcesz, żeby:

  • w 15 minut dojechać do Warszawy,
  • dzieci miały zapewniona opiekę przedszkolną nasze wspólne pieniądze wydawano w sposób celowy, rzetelny i gospodarny,
  • a urząd działał w sposób transparentny,

zagłosuj na mnie.