Od 18 lat mieszkaniec Sadowej. Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Przez ponad 15 lat pracował w Wodociągach Warszawskich. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Szczęśliwy mąż i ojciec. Pomaga teściowi w gospodarstwie. Dzięki znajomości zagadnień związanych z budownictwem, z nieruchomościami i z ochroną środowiska chciałby wpłynąć na jakość i ilość inwestycji w sołectwach oraz zagospodarowanie przestrzenne Gminy. Jego zdaniem, to mieszkańcy powinni decydować o terenach, na których żyją, i to oni powinni określać priorytety zadań realizowanych w sołectwach/osiedlach. Dzięki współpracy z Watchdog Polska nieobce są mu zagadnienia związane z jawnością życia publicznego (w tym samorządów). Chce by pieniądze gminne nie były trwonione. W wolnych chwilach majsterkuje, lubi czytać literaturę popularnonaukowa oraz fantastyczna, wędkuje.


Jeśli chcesz, żeby:

  • sołectwa były tak samo traktowane pod względem inwestycji, jak miejska część gminy,
  • mieszkańcy sołectw, a nie urzędnicy decydowali w sprawach związanych z ich miejscem zamieszkania,
  • w sołectwach służba zdrowia była bliżej mieszkańca,
  • mieszkańcy sołectw mogli integrować się, uczestnicząc w zawodach sołeckich,

zagłosuj na mnie.