Rocznik 1946. Inżynier mechanik po Politechnice Warszawskiej. Pracował w firmach transportowych przechodząc kolejne szczeble kariery począwszy od montera przez naczelnika wydziału gospodarki w Transbudzie po głównego specjalistę na kraj do spraw paliw w GIGE. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych. Zasiadał w kilku radach nadzorczych, w tym w KMŁ. Ten krótki, pięcioletni epizod sprawił, że zostały po nim dla Łomianek niezastąpione Solarisy i reorganizacja spółki. Pracowity, wnikliwy analityk, autor licznych opracowań programowych dotyczących dróg gminnych, rozwiązań komunikacyjnych oraz z zakresu problematyki czystości powietrza. Dokonał dogłębnej oceny większości gminnych inwestycji. Wniesie do prac Rady Miejskiej inżynierskie kompetencje i precyzje ścisłego umysłu. Startuje w wyborach, bo chce lepszych i piękniejszych Łomianek dla wszystkich mieszkańców, dla siebie i swoich wnuków.


Jeśli chcesz, żeby:

  • uzdrowiono proces inwestycyjny i zapewniono współudział mieszkańców w jego tworzeniu,
  • rozwinięto systemy komunikacyjne od rowerowego po komunikację zbiorową oraz elektroniczną,
  • wprowadzono program nasadzeń zieleni miejskiej oraz przeciwdziałania smogowi,

zagłosuj na mnie.