Paweł Bohdziewicz od 18 lat mieszka wraz z rodziną w Gminie Łomianki a od 9 lat jest związany z Dziekanowem Leśnym. Chciałby aby cała miejscowość rozwijała się we wszystkich aspektach życia i znacząco poprawiała się jego jakość. W Radzie Miejskiej za cel stawia sobie pracę na rzecz lokalnej społeczności ale także na  poprawę komunikacji pomiędzy sołectwami i wewnątrz całej Gminy. Posiada wyższe wykształcenie techniczne oraz studia podyplomowe z zakresu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów uzyskane na Politechnice Warszawskiej i studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych.

Od 2001 roku pracuje w Spółkach komunalnych i pracował również dla kilku samorządów w Powiecie Warszawskim Zachodnim zna ich specyfikę i sposób zarządzania. Jest rzetelny, obowiązkowy,  odpowiedzialny, komunikatywny i otwarty na ludzi – nie uznaje rzeczy niemożliwych tylko wymagających zaangażowania i pasji.


Jeśli chcesz, żeby:

  • środki z funduszy unijnych były skutecznie pozyskiwane i rozliczane, 
  • gmina inwestowała w „przyszłość” tj. w odnawialne źródła energii i zagospodarowanie odpadów,
  • gospodarowanie środkami finansowymi w gminie przebiegało racjonalnie, a mieszkańcy mieli swój udział w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz wieloletniej prognozie finansowej,

zagłosuj na mnie.