Łomianki, 27 grudnia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach
Pan Adam Salwowski
w miejscu

W imieniu radnych z Klubu Radnych „Mieszkańcy Łomianek” proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Łomianki.

Przewodniczący Klubu Radnych
Mieszkańcy Łomianek
Marcin ETIENNE


Stanowisko Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 grudnia 2018r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie Gminy Łomianki

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 Rozdziału II Statutu Gminy Łomianki przyjętego uchwałą Nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017r. Rada Miejska
w Łomiankach podjęła następujące stanowisko:

Drodzy Mieszkańcy.

I. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i Nowym Rokiem Rada Miejska w Łomiankach zwraca się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy Łomianki o ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych – fajerwerków.

II. Już niedługo będziemy witali Nowy Rok. Część z nas na balach i zabawach, a część w domach wśród bliskich. Kiedy jedni będą składali życzenia, inni przystąpią do odpalania sztucznych ogni i petard. Apelujemy w tym roku o umiar. Wystrzały fajerwerków i towarzyszący przy tym huk jest dla zwierząt, które żyją wśród nas i obok nas, prawdziwym koszmarem. Tu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego zwierzęta dziko żyjące powinny liczyć na azyl i przyjazne sąsiedztwo ludzi. Nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami może powodować również zagrożenie dla zdrowia samych mieszkańców.

To prawda, że chcemy się bawić i hucznie witać nowy rok. Pamiętajmy jednak, że to co dla nas będzie chwilową radością, dla naszych młodszych braci jest torturą i zostawia w ich psychice trwałe ślady.
W tych dniach ucieka i ginie rekordowa liczba czworonogów. Nie wszystkie z nich mają szansę dotrzeć do schronisk.

III. Życzymy, aby Nowy 2019 Rok w Gminie Łomianki zaczął się zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt zdrowo, szczęśliwie i spokojnie!

Do Siego Roku!

IV. Apel podlega publikacji na stronie Urzędu Gminy Łomianki, w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i Nowym Rokiem Rada Miejska
w Łomiankach uznała za zasadne zwrócić się do mieszkańców Gminy Łomianki o ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych – fajerwerków na terenie Gminy Łomianki.

Nadmiernie używanie fajerwerków i towarzyszący im hałas jest koszmarem dla zwierząt domowych i zwierząt dziko żyjących. W tym okresie ucieka rekordowa liczba czworonogów, które mogą nie mieć szans powrotu do domu lub trafienia do schroniska.

W związku z powyższym Rada Miejska uznała, że przyjęcie apelu jest celowe i słuszne.