W latach 2011–2013 udało się pozyskać blisko 50 milionów złotych z funduszy europejskich i rozpocząć na dużą skalę rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Złożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach jako Beneficjenta dokumentacje o dofinansowanie zakładały budowę 69 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 62 kilometrów sieci wodociągowej. 

Zapewniam, że MIESZKAŃCY ŁOMIANEK dalej będą rozwijać sieć wodociągową i kanalizacyjną przy wsparciu Burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak.

Do dokończenia pozostało wybudowanie ponad 52 kilometrów sieci wodociągowej, ponad 74 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz około 26 przepompowni ścieków na terenie całej gminy – jest to kwota inwestycji blisko 230 milionów złotych. Bardzo ubolewamy, że w obecnej unijnej perspektywie finansowej 2014–2020 nie udało się złożyć żadnego wniosku o dofinansowanie inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych czy infrastruktury drogowej. 

Zmienimy to!

Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi zakończyć się w ciągu najbliższych 5 lat – jest to dla nas MIESZKAŃCÓW ŁOMIANEK absolutny priorytet. Oznacza również, że na ten cel co roku będzie trzeba przeznaczyć blisko 50 milionów złotych. Wszystkie ręce na pokład. Konieczna jest doskonała współpraca Rady Miejskiej, burmistrza i koordynacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz kilku referatów Urzędu Gminy. Równie ważna jest bardzo dobra współpraca ze służbami Starostwa powiatowego. 

Do realizacji tak ambitnych zamierzeń niezbędne są ogromne kwoty. Zamierzamy aplikować we wszystkich możliwych programach czy naborach konkursowych w celu pozyskania współfinansowania z zewnątrz na dokończenie jakże ważnych i oczekiwanych inwestycji. 

Przy zgodnej współpracy i jasno wytyczonym celu – damy radę!

Paweł Bohdziewicz