Image

About Janusz Skonieczny

Od 15 lat działam w lokalnych stowarzyszeniach by wspólnie z sąsiadami dbać o Łomianki. Jestem aktywistą. Ciągle komuś pomagam i doradzam, od lat pracuję społecznie w ogólnopolskich organizacjach pozarządowych. Unowocześniam edukację, pomagam korzystać z nowoczesnych technologii i uczę dzieciaki programować. Uwielbiam Bazar Zabawek Używanych, który wraz z pozostałymi członkami Pracowni Łomianki pomagałem organizować. Jestem sygnalistą z doświadczeniem w zakresie informacji publicznych. Wielokrotnie pomagałem mieszkańcom, stowarzyszeniom, a także radnym w dostępie do informacji publicznych. To dzięki mnie gminne spółki ZWIK i KMŁ udostępniły sprawozdania finansowe w formie elektronicznej — nie trzeba wybierać się do czytelni akt w KRS. Od 2004 roku kieruję własną firmą informatyczną, gdzie buduję systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Z moich aplikacji na co dzień korzystają tysiące użytkowników. Współtworzyłem materiały dydaktyczne w ramach programów Koduj z Klasą. Aktualnie uczę dzieci programowania w Misja Programowanie. Jestem mobilnym doradcą ramach Sektor 3.0 Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Promocji Oświatowych i działam na rzecz budowy nowych publicznych szkół w Łomiankach. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci wielu mieszkańców i urzędników z Łomianek. Jestem tzw. Strażnikiem (Watchdog). Działania strażnicze to sprawdzanie jak działają wszelkiego rodzaju władze i administracja – tego, jak wydawane są pieniądze z publicznej kasy czy jak realizowane są konkretne przepisy prawa, w tym bardzo często prawa człowieka. Czasem ci, którzy prowadzą działania strażnicze (strażnicy, watchdogi) stają na straży praworządności oraz etyki działań biznesu i mediów. Strażnicy/watchdogi (od ang. pies stróżujący) to te osoby, grupy czy organizacje, które systematycznie i regularnie prowadzą działania strażnicze, prowadząc monitoring danego tematu oraz analizując dane i dokumenty (aby wiedzieć jak jest), a następnie poprzez korzystanie z prawa i sądu lub poprzez rozmowy i nacisk na polityków oraz informowanie i mobilizowanie społeczeństwa, starają się doprowadzać do pozytywnych zmian. Pojęcia pojawiające się w kontekście osób i organizacji, które realizują „działania strażnicze” Interes publiczny – dobro stojące ponad innymi wartościami i partykularnymi interesami, którego obowiązywanie i wzmocnienie wpłynie potencjalnie pozytywnie na sytuację każdej jednostki w dłuższym czasie. Może to być zatem przestrzeganie prawa przez instytucje publiczne; przestrzeganie praw człowieka, niemarnotrawienie środków publicznych. Mówi się często, że „watchdogi działają w interesie publicznym” Konflikt interesów – każda sytuacja, która mogłaby spowodować, że zakłócona zostanie ocena faktów – poprzez pozbawienie strażnika/strażniczki pełnej niezależności, bądź też może powstać podejrzenie stronniczości.Mówi się, że watchdog „nie powinien działać będąc w konflikcie interesów” Monitoring – zaplanowane, usystematyzowane, prowadzone według przyjętego schematu badanie wybranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Monitoring to metoda zapewniająca obiektywizm osądu, gdyż jego planowanie wymaga wyznaczenia celów i określenie jaką informację i w jakim celu się zbiera. Towarzyszy mu analiza prawa i odnoszenie się do ustalonych standardów. Standard w działaniach strażniczych – uzasadniona, powszechnie uznana praktyka, przepisy prawa, założenie lub pogląd, określające podstawowy poziom wymagań wobec instytucji. Strażnik/strażniczka nie jest osobą (organizacją), która mówi „chcę, żeby to się zmieniło, bo tak mi się wydaje lepiej”. Musi wiedzieć dlaczego ta zmiana do której dąży jest dobra. I o tego służy mu/jej „standard”. (źródło: https://siecobywatelska.pl/czym-sa-dzialania-straznicze/)
Ostatnie posty | Autor Janusz Skonieczny
Łomiankowska propaganda sukcesu
6 lat temu

Łomiankowska propaganda sukcesu

Burmistrz mógłby prowadzić z mieszkańcami konstruktywne rozmowy i konsultacje, które pozwalałyby kształtować inwestycje w sposób najlepszy dla mieszkańców. Jednak woli ludzi walić po głowie prostym propagandowym przekazem.

Nie wierzycie? Oto …
Czytaj dalej