Burmistrz mógłby prowadzić z mieszkańcami konstruktywne rozmowy i konsultacje, które pozwalałyby kształtować inwestycje w sposób najlepszy dla mieszkańców. Jednak woli ludzi walić po głowie prostym propagandowym przekazem.

Nie wierzycie? Oto pierwszy z brzegu przykład: remont ulicy Warszawskiej, której najtrudniejsza część miała trwać 2 miesiące, trwała 5 miesięcy, a z każdym opóźnieniem zamiast ostrzeżenia dostawaliśmy ściemę że wszystko idzie zgodnie z planem. Dopiero 1 grudnia na Warszawskiej przywrócono ruch, ale nie przeszkodziło to urzędowi ogłosić sukcesu “zgodnego z deklaracjami”, podczas gdy jeszcze 22 sierpnia urzędnicy potwierdzali termin 15 września. To tylko jeden z wielu przykładów manipulacji których dopuszcza się nasza władza. Ba, wiceburmistrz Rusiecki i przewodniczący rady zostali skazani prawomocnym wyrokiem za to że kłamali, by wygrać wybory., to daje do myślenia.

Burmistrz kontroluje przekaz Gazety Łomiankowskiej, co roku przeznaczając kilkaset tysięcy złotych na promocję (czytaj propagandę), posiada system powiadamiania mieszkańców przy pomocy SMS i prowadzi stronę na facebooku. To spory zestaw narzędzi dzięki którym można by zbierać opinie mieszkańców, upewniać, się że są dobrze poinformowani i wiedzą o planowanych decyzjach bezpośrednio dotyczących ich ulicy. Oto co należy zrobić, by właściwie wykorzystać potencjał komunikacyjny:

  1. Poprawić przepływ informacji, by mieszkańcy wiedzieli o wszystkich planowanych konsultacjach społecznych, zebraniach sołeckich, także o wszelkich wydarzeniach organizowanych dla mieszkańców, nie tylko tych organizowanych przez zaprzyjaźnione osoby i organizacje.
  2. Umożliwić dostęp do Gazety Łomiankowska. pl wszystkim na równych zasadach (aktualnie służy ona promocji zaprzyjaźnionych osób i organizacji). Ewentualnie zlikwidować Gazetę Łomiankowska.pl i zastąpić ją notatkami prasowymi wysyłanymi do wszystkich innych mediów działających w Łomiankach.
  3. Należy rozmawiać z mieszkańcami. Burmistrz powinien stale uczestniczyć we wszystkich zebrania sołeckich i osiedlowych nie tylko, gdy zbliżają się wybory.
  4. Wnioski składane w konsultacjach nie powinny być odrzucane bez wyjaśnienia, a wnioskodawcy powinni mieć możliwość uczestniczenia w pracach komisji oceniających te wnioski. Sama komisja powinna zapraszać do dyskusji autorów omawianych wniosków.

Janusz Skonieczny