Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego zasługują na uczciwe traktowanie ze strony burmistrza Dąbrowskiego

Można popierać budowę tzw. Małej Obwodnicy Łomianek (nie mylić z trasą S-7), która będzie przechodzić przez wieś Dziekanów Polski i doprowadzi ruch do gminy Czosnów. Można też być jej przeciwnikiem i uważać, że Łomianki nie zyskają na tej inwestycji, a droga będzie miała znaczenie głównie dla mieszkańców innych gmin. To temat, nad którym warto dyskutować, bo jest ważny dla naszej gminy i budzi kontrowersje na różnych płaszczyznach. I ta debata nas czeka.

Kluczowe jest jednak to, że mieszkańcy Dziekanowa Polskiego żyjący tam od dziesięcioleci, zasługują na uczciwe traktowanie. A uczciwe traktowanie polega na wysłuchaniu ich racji, zamiast ukrywania się w urzędzie, a także na rzetelnym poinformowaniu mieszkańców o konsekwencjach realizacji tej inwestycji tj.  poszerzenia wąskiej drogi, przy której obecnie znajdują się zabudowania. Z niewiadomych względów Gmina nie przedstawiła przed konsultacjami mieszkańcom listy działek przez które może przechodzić planowana obwodnica.

Zasługują na rzetelne informacje

Budowa dróg zazwyczaj wiąże się z występowaniem sprzeczności interesu prywatnego z publicznym. W takich sytuacjach należy wziąć pod uwagę  plusy i minusy danego rozwiązania komunikacyjnego. W ocenie Mieszkańców Łomianek każdy mieszkaniec jednak zasługuje na to, aby wiedzieć, jakie są realne konsekwencje przyjęcia koncepcji budowy MOŁ przez wieś Dziekanów Polski. Należy rozważyć  np. czy części mieszkańców grozi pozbawienie własności ich działek, czy części naniesień budowlanych znajdujących się w planowanym pasie drogowym grozi wyburzenie i czy mieszkańcy będą mogli swobodnie remontować swoje domy.

Niestety, mieszkańcy pozbawieni są rzetelnej informacji, a wszelkie przejawy ich sprzeciwu  są lekceważone  i określane jako podburzane przez opozycję. Niech każdy czytelnik odpowie sobie na pytanie, czy interesowałby się losem swojej ojcowizny, gdyby w jej okolicy powstać miała obwodnica. I czy chciałby być rzetelnie informowany o tak ważnej sprawie, a także, czy oczekiwałby wysłuchania ze strony władz Gminy.  Ludzie mają prawo wiedzieć, czy to ich dom będzie stał za 10-15 lat na drodze inwestycji drogowych, czy to ich ogrodzenie będzie wymagało przesunięcia, lub też działka będzie podlegać podziałowi w celu wywłaszczenia. Chociażby po to, by mogli się przygotować.

Gra w ciuciubabkę

Zamiast tego, władze Gminy grają z mieszkańcami w ciuciubabkę.

W 2017 roku zaprezentowano  dokument „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej obwodnicy Łomianek”. Na stronie 42 autorzy opracowania piszą o tym, iż planowane jest wyburzenie 13 budynków. Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego obawiają się, że budynków może być więcej.

W dniu 22 listopada 2017 roku, zastępca burmistrza, Piotr Rusiecki wypowiedział się dla „Gazety Wyborczej” w artykule pt.  „Szykują szerszą ulicę, mieszkańcy Dziekanowa w strachu o domy”

„(…) z naszych ustaleń wynika, że zahaczają tylko o dwa-trzy domy. (…)”
– Piotr Rusiecki, 22.11.2017

Z kolei w dniu 25 stycznia 2018 roku Naczelnik Wydziału Ładu Przestrzennego, Dorota Gadomska, najważniejszy urzędnik z punktu planowania urbanistycznego w Gminie, na sesji Rady Miejskiej powiedziała, iż w przyszłości może dojść do wyburzeń w związku z realizacją inwestycji. Co ciekawe, inny pogląd zaprezentował tego samego dnia zastępca burmistrza, Piotr Rusiecki (ten sam, który udzielał wywiadu dla „GW”) mówiąc: „kto państwu powiedział, że będą wyburzenia? (…) Nie będzie żadnych wyburzeń. Proszę tych głupot nie opowiadać i powtarzać!”.

Interesujące jest że Naczelnik Ładu Przestrzennego, pani Dorota Gadomska na Komisji Ładu Przestrzennego zaprezentowała mapę z zaznaczonymi 8 budynkami, które znajdują się w pasie drogowym planowanej inwestycji.

Jeden z mieszkańców Łomianek poprosił o udostępnienie tej mapy z zaznaczonymi budynkami i otrzymał oficjalną informację z Gminy, że …. mapa zaginęła i nigdzie jej nie ma (cóż za nieszczęśliwy przypadek!) Akurat przezornie wykonane zostały zdjęcia tej „zaginionej”.  Zaznaczonych zostało na niej 8 budynków, które znajdują się w pasie drogowym.  Intuicja nam jednak podpowiada, że Gmina nie będzie wcale wdzięczna za pomoc w odzyskaniu treści „zaginionej” mapy.

 W ostatnich miesiącach zresztą narracja władz Gminy uległa zmianie. Podkreśla się, że Gmina nie będzie przeprowadzać tej inwestycji, bo wykona ją …. Powiat. W dniu 16 maja „Super Express” opublikował artykuł pod tytułem „Wyburzą nam domy pod obwodnicę”. Relacjonuje on obywatelski protest mieszkańców. Gazeta opisuje wypowiedź Piotra Rusieckiego. I przekonuje (Piotr Rusiecki – dop. red.), że gmina nie będzie wyburzać domów bo….

„(…) ul. Rolnicza jest drogą powiatową i gmina nie ma podstawy prawnej do wyburzeń” – wyjaśnia w oświadczeniu. Nie wyklucza jednak, że to powiat będzie musiał torować teren pod drogę.”.

Zastępca burmistrza Dąbrowskiego nie wspomina, że to w wyniku uchwalenia w 2015 roku przez Gminę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” doszło do zmiany trasy obwodnicy. Wcześniej nowa droga nie miała przechodzić przez środek wsi Dziekanów Polski. Nie przewidywano też poszerzania ulicy Rolniczej. Władze Łomianek powinny wziąć odpowiedzialność za swoją decyzję, a nie chować się za powiatowym charakterem drogi.

Mówiąc brutalnie, mieszkańcom jest bez różnicy, czy grożą im wywłaszczenia, ewentualnie wyburzenia, ze strony Gminy czy Powiatu. Chcą wiedzieć, jakie są plany wobec ich własności.

Naturalnie nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Kiedy władze mówią prawdę? Wtedy, kiedy twierdzą, że będą wyburzenia, co potwierdzają gminne dokumenty („zaginiona” mapa z zaznaczonymi budynkami, Koncepcja programowo-przestrzenna), czy wtedy, kiedy mówią, że ich nie będzie, a w ogóle to nie gmina tylko powiat i to za wiele lat?  Wiarygodności władzy gminy nie dodaje fakt, że wypowiadający się na temat Małej Obwodnicy Łomianek zastępca burmistrza Dąbrowskiego został uznany za winnego popełnienia przestępstwa zniesławienia (art. 212 § 1 Kodeksu Karnego) przez sąd karny.

Tajne przez poufne

Trudno zrozumieć, dlaczego Gmina na swojej stronie internetowej przedstawiła tylko część Koncepcji programowo-przestrzennej budowy małej obwodnicy Łomianek przed konsultacjami. Na stronie urzędu zaprezentowano strony 1-51 i 133-142.

Czego nie pokazała gmina? Analizy pasa drogowego (strony 51-131), która zawiera w sobie zestawienie działek, przez które przechodzić będzie obwodnica, w zależności od wybranego wariantu. To te działki lub ich części, o ile nie są już własnością gminy, będą podlegać wywłaszczeniom. Uzyskaliśmy listę działek w trybie dostępu do informacji publicznej. Dokument do pobrania [TUTAJ].

Samorząd obywatelski!

Łomianki zasługują na obywatelski samorząd. Takie władze samorządowe niewątpliwie będą zmuszone do zmierzenia się z wieloma problemami. Powinny przy tym wykazywać szacunek wobec mieszkańców. A szacunek wobec mieszkańców wymaga tego, aby rzetelnie informować ich o konsekwencjach swoich decyzji. MOŁ jest tematem, który powinien zostać raz jeszcze przedyskutowany, jednakże nie w warunkach, w których nie ujawnia się części dokumentów, a „gubi” jeszcze inne.

Elżbieta Podolska