W Sadowej trwa przebudowa ul. Wędrowców. Droga połączy komunikacyjnie Sadową z Izabelinem-Dziekanówkiem w gminie Czosnów.

Z powodu realizacji kolejnego etapu inwestycji, 20 marca postanowiono zlikwidować istniejącą pętlę autobusową, ustalając jej nową, prowizoryczną lokalizację na wysokości ul. Turystycznej 10 (przy DK7). W efekcie pozbawiono mieszkańców, w szczególności osoby starsze oraz dzieci dojeżdżające do szkoły w Dziekanowie Leśnym, jedynego dogodnego dla nich połączenia autobusowego, zlokalizowanego nieopodal miejsca ich zamieszkania. Pozbawiono nie na tydzień czy 10 dni, lecz na 6 miesięcy!

To przykre, że w wyniku tej decyzji skazano mieszkańców na kilometrowe wycieczki w kierunku nowo wyznaczonego przystanku autobusowego…

Skuteczna interwencja

Wiele zaniepokojonych osób dzwoniło do mnie z pytaniem – co dalej?

Żeby wyjaśnić sprawę, zwróciłam się do Komunikacji Miejskiej Łomianki. Rozmawiałam telefonicznie z dyspozytorem oraz korespondowałam mailowo z prezesem KMŁ. Wystarczyła odrobina życzliwości ze strony prezesa KMŁ i mogłam już odpowiedzieć mieszkańcom, że na czas remontu ul. Wędrowców Sadowa otrzyma komunikację zastępczą. Co prawda jedynie w godzinach szczytu, ale dobre i to.

Autobusy kursują!

Komunikacja zastępcza została uruchomiona. Prezesowi KMŁ, w imieniu mieszkańców Sadowej, dziękuję za zrozumienie, a może przede wszystkim za błyskawiczny odzew w sprawie.

Alicja Siemianowska-Woźniak


W związku z rozpowszechnianiem przez radnego Macieja Wroniewskiego nieprawdziwych informacji na mój temat załączam pełną korespondencję prowadzoną w sprawie pomiędzy mną a prezesem KMŁ Panem Bogdanem Marcińczykiem [KORESPONDENCJA]